A.1 Organizacja biura projektu w Borach Dolnośląskich

W ramach działania wytypowane zostanie miejsce na biuro projektu, a także podpisana stosowna umowa. Biuro wyposażone zostanie w sprzęt niezbędny do właściwego jego funkcjonowania. Utworzenie oraz wyposażenie biura projektu zapewni sprawną realizację zaplanowanych działań oraz umożliwi komunikację pomiędzy poszczególnymi zespołami oraz instytucją zarządzającą projektem.

A.2 Organizacja biura projektu w Puszczy Augustowskiej

W ramach działania wytypowane zostanie miejsce na biuro projektu, a także podpisana stosowna umowa. Biuro wyposażone zostanie w sprzęt niezbędny do właściwego jego funkcjonowania. Utworzenie oraz wyposażenie biura projektu zapewni sprawną realizację zaplanowanych działań oraz umożliwi komunikację pomiędzy poszczególnymi zespołami oraz instytucją zarządzającą projektem.

A.5 Uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń w Borach Dolnośląskich

W stosownym czasie, począwszy od III kwartału 2012 roku, beneficjent wystąpi o uzyskanie niezbędnych do realizacji projektu zezwoleń . Dotyczy to w szczególności: zezwoleń na transport, przetrzymywanie i wsiedlanie ptaków z Białorusi oraz z hodowli krajowych (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska) , zezwoleń na wykonywanie czynności w strefach ochrony głuszca (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu) zezwoleń na przeprowadzenie niezbędnych prac dla odbudowy biotopu w miejscach planowanych wsiedleń (Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu), zezwoleń na fotografowanie, filmowanie oraz zbiór piór głuszca (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ; Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Wrocławiu) , pozwolenia wodnoprawnego na budowę obiektów małej retencji (Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu).

A.3 Zakup samochodu terenowego dla potrzeb realizacji projektu w Borach Dolnośląskich

W IV kwartale 2012 roku planuje się zakup samochodu terenowego do obsługi projektu. Ze względu rozległość terenu objętego projektem, dużą ilość planowanych działań, zlokalizowanych w trudnodostępnych terenach leśnych, jak również w związku ze zmiennością warunków pogodowych, posiadanie samochodu terenowego jest nieodzowne. Będzie on wykorzystywany do ustalenia lokalizacji oraz kontroli jakości wykonania wszystkich działań zaplanowanych w terenie (C1, C7, C9, C11, C12, C14, C15, C18, C19, C20), co w dużym stopniu wpłynie na jakość i terminowość realizacji projektu. Posiadanie samochodu terenowego jest również niezbędne do prowadzenia monitoringu telemetrycznego i genetycznego ptaków (D1, D3)

A.6 Uzyskanie stosownych zezwoleń i pozwoleń w Puszczy Augustowskiej

W stosownym czasie, począwszy od III kwartału 2012 roku, beneficjent wystąpi o uzyskanie niezbędnych do realizacji projektu zezwoleń. Dotyczy to w szczególności: zezwoleń na transport , przetrzymywanie i wsiedlanie ptaków z Białorusi oraz z hodowli krajowych (Generalna Dyrekcja Ochrony środowiska), zezwoleń na wykonywanie czynności w strefach ochrony głuszca (Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Białymstoku) zezwoleń na przeprowadzenie niezbędnych prac dla odbudowy biotopu w miejscach planowanych wsiedleń (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku) zezwoleń na fotografowanie, filmowanie oraz zbiór piór głuszca (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; Regionalna Dyrekcja Ochrony środowiska w Białymstoku) pozwolenia budowlanego na rozbudowę sali konferencyjnej oraz budowy Muzeum Głuszca w Nadleśnictwie Głęboki Bród (starostwo).

 

Głęboki Bród

 

In english